Biuro Rachunkowe Prawo 1988-CASUS-Prawo&Finanse Sp. z o.o.

O firmie

ZAPRASZAMY do Biura Rachunkowego z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy:

w zakresie FINANSÓW:
* prowadzenie ksiąg rachunkowych (przychodów i rozchodów, pełna księgowość, ryczałt, karta podatkowa)
* rozliczenia roczne PIT
* prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy
* kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
* analizy finansowe, sporządzanie raportów i analiz
* przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych
* sporządzenie wszelkich deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, ZUS, sprawozdań GUS oraz ich elektroniczna wysyłka
* przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Gminy, Miasta oraz Urzędu Pracy
* prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz eksploatacji pojazdów
* obsługa płacowo-kadrowa
* przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
* sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych (umów zlecenia oraz o dzieło)
* wyliczanie wynagrodzeń za pracę
* prowadzenie akt osobowych pracowników
* sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
* sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
* wyliczanie stażu pracy, urlopów, odpraw i ekwiwalentów
* sporządzenie umów o pracę oraz świadectw pracy
* wyprowadzanie zaległości – korekty do US oraz ZUS
* usługi za pośrednictwem internetu
* wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane
* inne wg oczekiwań zleceniodawcy w zakresie prawa finansowego i informacji ekonomicznej

w zakresie PRAWA:
* doradztwo podatkowe - pełne spectrum
* informacja prawna
* sporządzanie deklaracji PCC
* reprezentacja strony w postępowaniu kontrolnym (UKS, US, IS) i sądowych (WSA, NSA)
* sporządzenie opinii i wszelkich pism procesowych w obrocie prawnym
* zarząd majątkiem i interesami osób fizycznych i prawnych - plenipotencja
* ustalenie stanu prawnego nieruchomości i statusu osób fizycznych
* zabezpieczenie transakcji gospodarczych i umów cywilno-prawnych
* organizacja spotkań biznesowych (z udziałem prawnika i doradcy)
* windykacja i obrót wierzytelnościami – inkaso, przelew powierniczy
* sprawdzenie wiarygodności kontrahentów, innych osób i dokumentów
* obrót wekslowy, mediacja, indos – dokumenty i czynności sądowe
* zgłoszenia KRS (rejestracja spółek, zmiany)
* inne wg oczekiwań zleceniodawcy

DODATKOWE INFORMACJE:
* Dokumenty dostarczane do 15-go każdego miesiąca
* Stały kontakt mailowy oraz telefoniczny
* Wszelkie informacje, rejestry, KPiR, listy płac, przelewy i inne w postaci plików PDF zostają przesyłane do klienta drogą elektroniczną na maila
* W trakcie danego roku podatkowego dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego, następnie po sporządzeniu rozliczenia rocznego dokumenty przekazywane są klientowi
* W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez Biuro, reprezentujemy klienta/płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

https://www.facebook.com/biurorachunkoweprawo/